آرشیو برچسب ها: نقل قول از چارلز اسویندال

نقل قول؛ معنی زندگی

نقل قولی از چارلز اسویندال

امروز در قسمت نقل قول انگلیسی فارسی، نقل قولی از چارلز اسویندال در رابطه با نوع نگاه به زندگی را نقل می کنم: Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. Charles R. Swindoll 10 درصد زندگی چیزی است که برایمان اتفاق می افتد و 90 درصد زندگی حاصل …