آرشیو برچسب ها: محمدرضا شعبانعلی

بهترین هدیه برای بهترین معلم

بهترین هدیه برای بهترین معلم

امروز که نوشته های جدید دوستان متممی را می خواندم نوشته زیبای آقای حمید طهماسبی را دیدم که در مورد روز تولد بهترین معلم عزیزم آقای محمدرضا شعبانعلی نوشته بودند. بعد از خواندن آن مطلب با خودم کمی فکر کردم که حتما طبق سنتی که هست اکثر دوستان برای ایشان هدایای را خواهند فرستاد و …