بایگانی برچسب: فروش

فروشنده منصف

تقریبا هر ماه یکبار برای خریدن ادویه جات به یکی از عطاری های شهر که در مسیرم بود مراجعه می کردم. چند ماه پیش که به یکی از عطاری ها برای خریدن سیاه دانه رفته بودم و مقدار زیادی از آن می خواستم. در حدود 4 – 5 سیر. فروشنده گفت: “حالا که زیاد میخایی …