آرشیو برچسب ها: حرفه ای گری

مصداقی از حرفه ای گری در کار

از زمانی که فایل های صوتی آموزشی حرفه ای گری در محیط کار متمم را گوش داده ام، به مصداق های حرفه ای گری در اطرافم بیشتر توجه می کنم و سعی می کنم خودم هم از این مصداق ها درس بگیرم و در محل کارم به آنها متعهد باشم. دیروز صبح در هنگام لاگین …