واکاوی خود

مخاطب خاص من

تحلیل خود

هر کسی با انگیزه های مختلف و با اهداف متنوعی وبلاگ می نویسد. هدف من از وبلاگ نویسی تمرین نوشتن و فراهم کردن تغذیه مناسب برای تفکر و رشد شخصیتی می باشد. از اینرو اولین مخاطبم در نوشته هایم «خودم» هستم در جهت خودشناسی. گاهی اوقات سر فرصت این سایت را باز می کنم – …

احساس مهم بودن و جلب توجه

پیش نوشت: امروز شاهد ماحرایی در محل کار بودم که بهانه ای شد تا این مطلب را بنویسم. البته بخشی از این مطلب مکالمه ام با همکارم بود. ماجرا بر سر تلاش برای احساس مهم بودن و جلب توجه بود. همین. از شرح ماجرا صرف نظر می کنم. برای کمی بیشتر آشنا شدن با فضای …