نقل قول

نقل قول؛ یادگیری زبان

نقل قول از نلسون ماندلا

امروز در قسمت نقل قول های انگلیسی فارسی  نقل قولی زیبا از نلسون ماندلا را آورده ام: ❝If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.❞ ‒Nelson Mandela اگر با کسی با زبانی که …

نقل قول؛ تلاش مستمر

نقل قول از چرچیل

امروز در بخش نقل قول های انگلیسی فارسی ، نقل قولی از وینستون چرچیل در مورد اهمیت تلاش مستمر می نویسم. Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential. Winston Churchill تلاش مستمر – نه قدرت یا هوش – کلید به فعلیت رساندن پتانسیل [استعداد] های ماست.  

نقل قول؛ معلم خوب

نقل قول معلم خوب

اینبار در قسمت نقل قول های انگلیسی به فارسی یک نقل قول از براد هنری می نویسم: A good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Brad Henry معلم خوب الهام بخشِ امید، شعله ور کننده قوه تخیل و القا کننده عشقِ به یادگیری است. پی نوشت: برای معنی …

نقل قول؛ وقت ارزشمند شما

نقل قول مدیریت زمان

در بخش نقل قول ها، نقل قول های تاثیر گذار را که می تواند در ذهن ما جرقه ای برای تغییر مثبت ایجاد کند انتخاب و ترجمه می کنم. نقل قول هایی که گاهی باعث آشنایی با افکار و آثار نویسنده می شوند. این بار به سراغ سایت goodreads رفتم و جمله ای از کارل …

نقل قول؛ محتوا

“آنچه در مورد محتوا دوست دارم این است که آن قدرتی دارد که زندگی افراد را برای لحظه ای یا یک روز یا برای همیشه تغییر بدهد. محتوای عالی فضایی برای افراد ایجاد می کند برای مکث و فکر کردن، و آن فضا جایی است که تغییر اتفاق می افتد.” جولی میلر منبع (+) What …

نقل قول؛ فرصت

عاشق نقل قول های نویسندگان و متفکران هستم. بعضی نقل قول ها واقعا عصاره یک زندگی و یک عمر تجربه هستند، البته اگر بتوانیم آنها را سطحی نگرانه نخوانیم و سریع رد نشویم تا عمق آنها را درک کنیم. با خودم قرار گذاشته ام هر هفته چند نقل قول مرتبط با فضای ذهنی و فکری ام …